Farbanje krovova

Nije uvek potrebno zameniti  krov u potpunosti, neki krovovi se mogu obnoviti farbanjem. Jednostavnijom sanacijom kritičnih tačaka i farbanjem, funkcionalnost i lep izgled krova mogu se produžiti za nekoliko godina.

Zaštitni sloj farbe Vam garantuje da u narednim godinama ne morate brinuti o Vašem krovu. Farbanje krova pomaže i u uštedi energije zahvaljujući reflektivnoj tehnologiji i, što je najbitnije, finansijska izdvajanja za farbanje su neuporedivo manja od iznosa neophodnog za zamenu celog krova.