Obeležavanje radnih polja

Preduzeća koja primenjuju princip uređenja proizvodnog prostora baziran na ideji smislenijeg, a samim tim i efikasnijeg rada i povećanja produktivnosti, opredeljuju se za adekvatno obeležavanje radnih polja.

Tokom procesa projektovanja rasporeda mašina i radnih mesta koristi se kvalitativan kriterijum međuzavisnosti. U obzir se uzimaju sve aktivnosti koje su značajne za odvijanje osnovnog tehnološkog procesa u skladu sa propisanim normativima za projektovanje fabričkih postrojenja. Pored projektovanja i obeležavanja radnih mesta i polja predviđenih za postavljenje mašina, mogu se označiti i pozicije skladišta, transportni putevi, požarni putevi i sl.