OBELEŽAVANJE PUTEVA

Horizontalna signalizacija predstavlja skup precizno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, koji adekvatno i od strane stručnjaka kombinovani i projektovani, a potom i ugrađeni na kolovoz, formiraju konkretne oznake. Oznake mogu biti ispisane ili utisnute na kolovoz bojom, plastikom ili na drugi način. Horizontalna signalizacija nije ograničena samo na saobraćajnice jer je takav oblik komunikacije neophodan i unutar garaža, sportsko – rekreativnih objekata, na trotoarima, na aerodromskim pistama, na školskim terenima i na platformama najrazličitije namene.

Naš tim garantuje stručno projektovanje horizontalne signalizacije, zatim efikasnu ugradnju, a potom i kvalitet koji sa sobom nosi postojanost. Savremena oprema, kvalitetne boje i materijali su naši najjači aduti.